Bugs first principe

Wij werken sinds de start van onze onderneming via het 'Fix bugs first principe', dit houdt in dat wij voor al onze klanten en projecten het oplossen van problemen binnen websites, webshops en webapplicaties belangrijker vinden dan het doorontwikkelen en/of aanvullen van bestaande functionaliteiten.

Niet dat wij doorontwikkeling niet belangrijk vinden, maar het is in onze beleving van essentieel belang dat een bestaand product optimaal presteert, zonder problemen, alvorens er nieuwe functionaliteiten kunnen worden uitgerold. Het bieden van extra functies aan uw klanten in een applicatie die niet naar behoren werkt heeft ons inziens geen weing extra effect als ze bij het reguliere gebruik nog problemen tegenkomen.

Door het toepassen van dit principe, waarbij onze developers werken in een 'bug pool', geclassificeerd op 'skill-level' en gegroepeerd op expertise, kunnen we de 'fix time' minimaliseren en zo goed mogelijk, in een zo kort mogelijke tijd, eventuele obstakels verwerken.

Bij het aannemen van nieuwe projecten halen wij altijd de juiste developers uit de 'bug pool' met de juiste ervaring en skills en beperken hun tijd tot een minimum voor het oplossen van probleemgevallen, waardoor we niet alleen snel kunnen reageren bij probleemsituaties (de pool is immers nooit leeg) maar ook nieuwe projecten in een gedegen en gecontroleerde manier in een zo goed mogelijk tijdbestek op te leveren.

Aldaar wij sinds de start van onze onderneming altijd werken met een eigen ontwikkeld content management systeem, volledig gebaseerd op het CakePHP Framework zijn wij verzekerd van het feit dat 90% van alle probleem situaties (de meeste bugs zijn geen grootschalige problemen maar kleine dingetjes die toch net even niet werken of anders dan bedoeld) door alle inviduele developers kunnen worden opgepakt en opgelost. In uitzonderlijke gevallen worden extra developers met specifieke skills bij een 'bug' bijgeschakeld om ook deze situaties toch in een beperkt tijdsbestek te kunnen verhelpen.

Met deze werkwijze hebben wij in de afgelopen jaren reeds vele projecten succesvol opgeleverd, onderhouden en doorontwikkeld voor een scala aan klanten.