UitlaatDiscounter.nl

De webshop van UitlaatDiscounter, onderdeel van AvantK Commerce, was al langer in technisch beheer bij Webshop+ BV.

Mede door de lange samenwerking, goede snelle schakelingen tussen de partijen en het vertrouwen dat in elkaar werd gesteld, tesamen met de flexibiliteit is er besloten de bestaande webshop van UitlaatDiscounter.nl te herbouwen voor een nieuwere applicatie, beter gecodeerd, flexibeler voor onderhoud en wijzijgen en volledig responsive opgezet. 

De klant aan het woord

We hebben lang nagedacht over het herbouwen van onze volledige webshop, ons oude systeem voldeed nog ten aanzien van hetgeen we gebruikten, maar extra en nieuwe functies werden lastig, nieuwe ontwikkelingen kostbaar en problemen steeds vaker voorkomend, uiteindelijk besloten we op basis van toekomstige onderhoudskosten onze gehele webshop te laten herbouwen en we vinden het systeem echt vet, we hadden het eerder moeten doen. 
Arjan van 't Klooster, UD BV

Visit UitlaatDiscounter.nl