DSD Solutions

Voor onze relatie DSD Europe BV hebben we een nieuwe website ontwikkeld waarbij ze haar techniek aan derden aanbiedt.

De techniek bestaat onder andere uit:

SLMC - Software License Management Console
DLMP - Digital License Management Platform

Beide systemen spelen in op specifieke behoeften vanuit de markt, waarbij aan de ene zijde het beheer en de controle over contracten, licenties en bepaalde software geregeld moet zijn en waarbij aan de andere zijde voornamelijk de combinatie hiervan tesamen met de distributie en sales van deze toepassingen belangrijk zijn.

De website is responsive opgebouwd om op diverse devices goed leesbaar en werkbaar te zijn en voorzien van een interactieve html5 chart.

Visit DSD Solutions