Marktplaats voor Olie - Base Oil Market

saturday 12 july 2008


Sinds enkele weken is er weer een nieuw project online gekomen in samenwerking met Webshop+. Het project betreft een marktplaats voor olie, ook wel Base Oil genoemd. Hiermee wil de eigenaar (Losiwo B.V.) inspelen op de alsmaar groeiende vraag naar olie door vraag en aanbod sneller en eenvoudiger bij elkaar te krijgen.

Bekijk het project op www.baseoilmarket.com.